Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada
Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada

Areál obecního úřadu - radnice - kino - knihovna - zahrada

Ostrožská Nová Ves

Realizace: 2016-2017

Spoluautor: Ing. arch. Jan Lapčík / FUSIONarchitects

Hlavním cílem je vybudování nového areálu obecního úřadu, který se skládá ze souboru staveb - knihovny s víceúčelovým sálem, obecního úřadu a rekonstrukce budovy bývalého kina. Tyto jsou propojeny plochou nové obecní zahrady, která vznikne v srdci areálu. Areál je v centru obce mezi ulicemi Dědina a Záhumení.
Součástí záměru je snaha adaptovat stávající objekt kina co nejvíce i pro účely budoucího provozu obecního úřadu při zachování provozu pošty. Novostavbu obecního úřadu budovat v omezeném objemu při využití \"nevyužitých\" prostor stávajícího kina.
Kompaktní objekt knihovny s víceúčelovým sálem je využitelný jak samostatně pro obě funkce, tak v propojení - přístup z ulice Dědina i přes zahradu areálu.
Obecní zahrada vytváří klidovou - odpočinkovou zónu mezi objekty- využitelnou i pro venkovní akce. Zároveň rozšiřuje prostory víceúčelového sálu knihovny, obřadní síně či propojení s divadelním sálem.
Nově plánované náměstí bude s prostorem zahrady do budoucna propojeno materiálem dlažeb, použitým mobiliářem (lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, osvětlením).
Jednotlivé objemy staveb jsou materiálově odděleny a vytvářejí přehlednější kompozici celého areálu.