Avenir Business Park – 3. etapa
Avenir Business Park – 3. etapa
Avenir Business Park – 3. etapa
Avenir Business Park – 3. etapa
Avenir Business Park – 3. etapa
Avenir Business Park – 3. etapa
Avenir Business Park – 3. etapa
Avenir Business Park – 3. etapa
Avenir Business Park – 3. etapa

Avenir Business Park – 3. etapa

Radlická, Praha 5

Realizace 2007 - 2008

Hlavní architekt projektu: Ing. arch. Vladimír Krátký
Spolupráce na projektu: Ing. arch. Michal Pešák
Generální projektant: Stopro s.r.o.

Komplex administrativních budov při ulici Radlická v Praze 5 tvoří ucelený areál. Tři administrativní objekty obsahují čtyři až šest kancelářských nadzemních podlaží. Parking je řešen v rámci podzemních podlaží. Areál doplňuje jednopodlažní objekt jídelny / gastra.

Objekt třetí etapy reaguje na dříve dokončené stavební etapy a dotvořil areál do otevřeného bloku s parkovou úpravou vnitrobloku s uměleckými díly (Karel Vostárek, Kurt Gebauer). Areál spojují materiály keramického obkladu v různých formátech a barvě, otevřené prosklené plochy kancelářských prostor s hliníkovými rámy oken, venkovní stínění - žaluzie a hliníkové obklady ustoupených strojoven na střechách objektů. Součástí objektu 3. etapy je i ve hmotě objektu snížená část jídelny / gastra ve , které kapacitně doplňuje dříve postavený jednopodlažní samostatný objekt. Na nepravidelných sloupech „vykonzolovaná“ část objektu otevírá v parteru průhled na objekt 2. etapy od ulice Radlická a hmota se vizuálně odlehčuje od blízkého objektu gastra vybudovaného v 1. etapě.

Hlavní vstupní hala je orientovaná do vnitrobloku. Dispozičně jsou typická patra řešena následovně. V centrální části dispozice je hlavní komunikační vertikála schodiště a výtahů na kterou jsou navázány místnosti sociálních zařízení a kuchyněk. Plochy kolem fasád jsou řešeny jako volně členitelná kancelářská plocha. Z hlediska požární bezpečnosti bylo třeba objekt doplnit o další vertikálu únikové cesty – schodiště. Jídelna / gastro je volně přístupná z parteru. Vjezd od podzemního parkingu je z okružní obslužné komunikace areálu.

Spolupráce s ing. arch. Vladimírem Krátkým na projektu Avenir Business Park - objektu 3.etapy proběhla od architektonické studie, přes další projekční fáze po realizaci stavby. U objektu 2. etapy proběhla spolupráce v rámci autorských dozorů - projekce během stavby objektu (fasády, vstupní haly, úpravy parteru apod).

Košili s bílým límcem a hurá ke strojům třetího tisícíletí!