Ing. arch. Michal Pešák

autorizovaný architekt u České komory architektů (číslo autorizace A1 03 672)

1995 - 2003Fakulta architektury ČVUT v Praze
2000 - 2001Fakulta architektury TU Graz (Rakousko)
2003 - 2007spolupráce s Ing. arch. Vladimírem Krátkým
2007 - 2012ECE Projektmanagement Praha
2012 - 2015spolupráce s Ing. arch. Janem Lapčíkem v rámci FUSIONARCHITECTS
2016 -  PEŠÁKarchitekti

Ing. arch. Jan Pešák

2000 - 2007Fakulta architektury, VUT Brno
2005 - 2006The University of Strathclyde, Glasgow architecture and urban design
2000PSG Zlín a.s.
2005Musil, Hybská – architektonický atelier, s.r.o.
2007ADDO s.r.o.
2007 - 2016Musil, Hybská – architektonický atelier, s.r.o.
2016 -  PEŠÁKarchitekti

Provádíme

  • komplexní činnost v oblasti architektury, urbanismu a designu
  • návrhy staveb a související projekční činnost - studie proveditelnosti, architektonická studie, územní řízení,stavební povolení, dokumentace provedení stavby, spolupráce při výběru dodavatele stavby, autorské dozory
  • rodinné domy, bytové domy, občanské stavby, administrativní stavby, budovy pro obchod, rekreační stavby, sportovní stavby, růmyslové stavby, urbanismus, interiéry, nábytek, design
  • realizace staveb a interiérů na klíč (na základě předchozí projekční spolupráce)
  • inženýrská činnost ve výstavbě
  • autorské a stavební dozory