RD Kudlov
RD Kudlov
RD Kudlov
RD Kudlov
RD Kudlov
RD Kudlov
RD Kudlov
RD Kudlov
RD Kudlov
RD Kudlov

RD Kudlov

Zlín - Kudlov

Realizace 2010-2013

Dům stojí na svažitém pozemku na okraji zlínské části Kudlov s výhledem na Zlín. Objekt svým umístěním v jižní – nejvyšší části pozemku navazuje na linii stávajících objektů při příjezdové komunikaci.
Srostlice jednotlivých menších kubusů stupňovitě reaguje na svažitost terénu. Jednotlivé kubusy jsou materiálově odlišeny, což podtrhuje objemové členění objektu.

Hlavní vstup do objektu krytý pergolou se skleněným zastřešením je přes betonovou desku od příjezdové komunikace v úrovni 2.NP. Zádveří navazuje na komunikační trakt s dvojramenným schodištěm propojující dvě obytné kostky.
V západní dvoupodlažní části – světle omítnuté se vsazeným dřevěným arkýřem - jsou umístěny ložnice, pracovna a koupelny. Východní kubus – s horizontálním dřevěným obkladem - je přístupný z mezipodesty schodiště a je tvořen monoprostorem s kuchyní, jídelnou, krbem a obyvákovým sezením. Obytný prostor se otevírá směrem do zahrady výrazným prosklením s výstupem na terasu, která tvoří střechu šedě omítnuté hmoty zahradního skladu. Terasa je krytá pergolou s mírně sklonitou skleněnou stříškou a je přímo přístupná ze zahrady dvojicí schodišť. Jižní garážová kostka z režného zdiva je posazena na příjezdové železobetonové desce a je přístupná také z příjezdové komunikace při jižní hranici pozemku. Všechna okna jsou s dřevěnými rámy a izolačními dvojskly. Pod „mostem“ nájezdové desky je prostor pro zahradní techniku a sušení dřeva.

Zatopím v krbu, naleju si dobré pití a s výhledem na \"Jižňáky\" vychutnávám hru světel města pode mnou.