Futurama Business Park
Futurama Business Park
Futurama Business Park
Futurama Business Park
Futurama Business Park
Futurama Business Park
Futurama Business Park
Futurama Business Park
Futurama Business Park
Futurama Business Park
Futurama Business Park

Futurama Business Park

Sokolovská, Praha 8

Realizace 2009 – 2011

Hlavní architekt: Ing. arch. Vladimír Krátký
Spolupráce: Ing. arch. Michal Pešák
Generální projektant: Studio Acht s.r.o.

Komplex převážně administrativních budov je postupně budován od roku 2009. Je tvořen jasnou komunikační osou, ze které jsou přístupné jednotlivé objekty. Čtyři objekty o půdorysném tvaru U jsou ukončeny lineárním objektem ukončujícm areál a zároveň reagujícím na liniový obytný dům přes ulici. Domy jsou o pěti nadzemních podlažích s kancelářským provozem a jedním podzemním parkovacím podlažím. Na střechách objektů jsou odsazené hmoty strojoven. Do ulice Sokolovská je předsazen tvarově i objemově atypický „highlight“ areálu. Dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží jsou řešena jako gastro provozy a showroom.
Dispozice kancelářských objektů je řešena tak, že vertikální komunikace schodišť a výtahů spolu se sociálním zařízením a příp. kuchyňkami tvoří kompaktní prostory v centrální části jednotlivých pater, kolem kterých je k volnému členění připravená plocha budoucích kanceláří.
Materiálově je areál charakteristický rozsáhlým použitím pohledového režného zdiva v kombinaci s velkými okenními otvory do kancelářských prostor. Objekt ukončující areál tvoří horizontálně řešené pásy fasád – skleněné parapety s potiskem a prosklené čiré plochy do kancelářských prostor. Odsazené strojovny na střechách objektů jsou opláštěny hliníkovými lamelami. Dvoupodlažní objekt při ulici sokolovská je charakteristický předsazenými obvodovými sloupy, které na výšku obou pater vytvářejí charakteristický V rastr fasády. Horizontální plochy fasády jsou v kombinaci velkoplošného prosklení a hliníkového oplechování.
Parter areálu je parkově pojednán. Hlavní komunikační osu zdůrazňuje vodní plocha s volným uměním (Zdeněk Ruffer).
Spolupráce s ing. arch. Vladimírem Krátkým na projektu Futurama Businss Park proběhla od architektonické studie po dokumentaci pro výběr dodavatele stavby.
Karlín, jó Karlín má černou duši....a dnes práci, kde si ruce od mouru a kolomazi neušpiníte...